Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Obci dominuje kostel zasvěcený svaté Maří Magdaléně z roku 1755. K 31. prosinci 2002 je v obci evidováno 671 trvale bydlících obyvatel ve 188 obytných domech. Mateřská škola, základní škola a školní jídelna byly v loňském roce obcí, jakožto zřizovatelem, spojeny v jeden právní subjekt "Základní škola Řetová", který navštěvuje 25 dětí předškolního věku a 56 školáků z obce a okolí.

kostel

V obci je prodejna smíšeného zboží, dále pohostinství U Čápa a pošta.

Každé pondělí od 17:00 hodin je v obci otevřena místní lidová knihovna, která spolupracuje v oblasti obměňování knihovního fondu s knihovnou v Ústí nad Orlicí. V Řetové pracuje několik zájmových organizací, jako např. TJ Sokol, hasiči, heligonkáři a hudební skupina Ponny expres. Obec Řetová je členem svazku obcí "Region Orlicko-Třebovsko". Přes katastr obce vede několik značených cyklistických stezek a v zimním období za příznivých sněhových podmínek vede po východním hřebenu upravená běžecká stopa spojující Andrlův chlum s Kozlovskou rozhlednou. Pro sport a rekreaci v obci je víceúčelové hřiště (kluziště, tenis, volejbal) s umělým osvětlením, tělocvična s klubovnou a šatnami (obojí využívané též Sokolem a základní školou) a fotbalové hřiště pod rekreační osadou Mandl.

Klimatické podmínky v katastru obce: 40-50 letních dní, 30-40 ledových dnů, průměrná teplota 7 st. Celsia, průměrné množství srážek 800 mm.

Na katastru obce se nachází významné krajinné prvky jako "jalovce" (ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného), "opukové osypy" (na hranici katastru obce Řetová a Přívrat), "opučák" (opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce na okraji lesa na jižním svahu Andrlova chlumu s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny) a "Bromion" (unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti na kraji lesa na jihozápadním svahu u Řetové). V katastrálním území jsou vyhlášeny 4 památné stromy lípa malolistá ve středu obce, Dub letní vpravo od silnice na Přívrat, borovice lesní u chaty ve stráni jižně obce a buk lesní ve stráni severně nad obcí.
  
  
Kulturní památky:

Kostel sv. Maří Magdalény z roku 1755,
kostnice u kostela sv. Maří Magdalény,
ohradní zeď kolem kostela sv. Máří Magdalény,
socha sv. Jana Nepomuckého,
bělidlo a mandl čp. 137,
dům čp. 102 a dům čp. 32.