Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Obci dominuje kostel zasvěcený svaté Maří Magdaléně z roku 1755. K 31. prosinci 2002 bylo v obci evidováno 671 trvale bydlících obyvatel ve 188 obytných domech.

Mateřská škola, základní škola a školní jídelna byly v roce 2001 obcí, jakožto zřizovatelem, spojeny v jeden právní subjekt "Základní škola a Mateřská škola Řetová", který v tu dobu navštěvovalo 25 dětí předškolního věku a 56 školáků z obce a okolí.

kostel

V obci funguje prodejna smíšeného zboží (Konzum) s Poštou Partner,  a pohostinství U Čápa.

Každý čtvrtek od 16:00 hodin je v obci otevřena místní knihovna, která spolupracuje v oblasti obměňování knihovního fondu s knihovnou v Ústí nad Orlicí. V Řetové funguje několik zájmových organizací, jako např. TJ Sokol a dobrovolní hasiči. Dříve v obci fungoval také spolek heligonkářů. Obec Řetová je členem svazku obcí "Region Orlicko-Třebovsko". Přes katastr obce vede několik značených cyklistických stezek a v zimním období za příznivých sněhových podmínek vede po východním hřebenu upravená běžecká stopa spojující Andrlův chlum s Kozlovskou rozhlednou. Pro sport a rekreaci v obci je víceúčelové hřiště (kluziště, tenis, volejbal) s umělým osvětlením, tělocvična s klubovnou a šatnami (obojí využívané též Sokolem a základní školou) a fotbalové hřiště pod rekreační osadou Mandl.

Klimatické podmínky v katastru obce: 40-50 letních dní, 30-40 ledových dnů, průměrná teplota 7 st. Celsia, průměrné množství srážek 800 mm.

Na katastru obce se nachází významné krajinné prvky jako "jalovce" (ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného), "opukové osypy" (na hranici katastru obce Řetová a Přívrat), "opučák" (opuštěný lom na drobivé vápnité slínovce na okraji lesa na jižním svahu Andrlova chlumu s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny) a "Bromion" (unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti na kraji lesa na jihozápadním svahu u Řetové). V katastrálním území jsou vyhlášeny 4 památné stromy - (lípa malolistá ve středu obce, dub letní vpravo od silnice na Přívrat, borovice lesní u chaty ve stráni jižně obce a buk lesní ve stráni severně nad obcí.)

Kulturní památky:

Kostel sv. Maří Magdalény z roku 1755
Kostnice u kostela sv. Maří Magdalény
Ohradní zeď kolem kostela sv. Máří Magdalény
Socha sv. Jana Nepomuckého
Bělidlo a mandl čp. 137
Dům čp. 102 a dům čp. 32