Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie a popis

Historie a popis obce

První svědectví o vzniku Řetové, uvedená v písemnostech, spadají do doby panování krále Václava II, neboť ten v roce 1292 svojí darovací listinou nechal založit Zbraslavský klášter, k němuž posléze připojil množství východočeských statků a Lanšperské panství, pod které tehdy obec Řetová náležela.

Z jižní strany k obci patří rozsáhlá rekreační oblast Mandl s více než sto chatami, restaurací, přírodním koupalištěm a vyznačenými turistickými stezkami. Na východní straně, v těsné blízkosti obce, je další rekreační středisko Presy s restaurací a třemi rybníky. Na severní straně obce se táhne souvislý hřeben lesů zakončený kopcem zvaným Andrlův chlum s nadmořskou výškou 559,5 m, turistickou chatou a rozhlednou vysokou 50 m s vyhlídkou ve výšce 34,6 m.

Slavnost svěcení praporu a znaku obce Řetová 24.7.2004

Jak již většina z vás jistě ví, dne 24. července 2004 se i naše obec Řetová zapsala do seznamu obcí, které vlastní obecní prapor a znak. I když  dekret na tyto symboly byl předán předsedou Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem starostovi p. Jedličkovi již 5. února, přesto až vysvěcením symbolů a celou slavností bylo vše zpečetěno.

Počasí bylo sice objednáno, vždyť také na řetovskou pouť téměř nikdy neprší. Ale jakmile se ráno na obecní úřad začali sjíždět hosté, jakoby nám to někdo nepřál, začalo pršet. Přesto mnoho řetovských občanů tento letní deštíček neodradil a do průvodu přišlo. Po vynesení praporu z obecního úřadu se slova ujal p. Sedláček a poté starosta obce, pan Jedlička, který pohovořil o historii vzniku  praporu a znaku. Do připravených koňských povozů potom nasedli čestní hosté a průvod se pomalu dal do pohybu,  doprovázen dechovou kapelou z Dobrouče, směrem na horní konec Řetové a zpět po zahumení cestě do kostela. Neopomenulo se symbolicky zastavit u pomníku padlých a vzpomenout položením kytice na již nežijící občany naší obce .

V 10.00 hodin byla zahájena slavnostní mše, kterou celebroval biskup Msgr. Kajnek za doprovodu pěveckého sboru Alou vivat z Ústí nad Orlicí. Po vysvěcení obecních symbolů se ujali slova  kmotři p. Oldřich Stránský a p. Petr Bucháček a poté p. Velebný, který tyto symboly navrhoval.

Po ukončení slavnostní mše byly za doprovodu zvonů a salv prapor a znak vyneseny z kostela a průvod volně pokračoval na hřiště u tělocvičny. Tam byla oficiální část slavnosti  zakončena několika projevy čestných hostů a celá slavnost pokračovala volnou zábavou. Velkou poctou pro naši obec bylo i to, že sousední obec Přívrat v zastoupení starosty a místostarosty nám na této slavnosti předala pamětní stuhu. 

Počasí se již umoudřilo, takže nic nebránilo tomu,  posedět při občerstvení a sledovat různé kulturní akce. Celá slavnost byla zakončena večerní pouťovou  zábavou a o půlnoci půvabným ohňostrojem.
Zastupitelstvo obce touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách celé akce a zároveň všem,  kteří přispěli finančními částkami .
Na závěr chci připomenout, že na obecním úřadu lze stále ještě zakoupit knihu o Řetové a různé suvenýry, jako odznaky, vlaječky, samolepky, pohledy a pod.

Občané a organizace, kteří přispěli sponzorskými dary na zhotovení znaku a praporu obce do konce ledna (12.1.2005):

Jaroměřská Jana Řetová 172
Provazník Miroslav Řetová 93
Kratochvíl Jiří Praha
Blanař Miroslav, MUDr. Ústí nad Orlicí, Lochmanova 904
Šafářovi Řetová 214
Macháčkovi Řetová 170
Pecháčkovi Řetová 174
Jansa František Řetová 133
Polívka František Řetová 153
Vaňousovi Řetová 193
Pilgr Jiří Řetová 80
Pávek Josef Řetová 123
Jedličkovi Řetová 70
Kašparová Ludmila Řetová 119
Bohunkovi Sloupnice 84
Pirklová Marie Řetová 191
Hotmarová Anna Řetová 189
Armat spol. s r. o. Řetová 82
Langr Jaroslav Řetová 175
Voleská Alena Řetová 314
Vavřínovi Řetová 175
Kučera Libor Dolní Sloupnice
Dočkal Stanislav Ústí nad Orlicí 963
Bohunek Antonín Řetová 117
Beranová Aloisie Řetová 182
Pilgr Bohuslav Řetová 216
Kovářovi Řetová 5
Kužela Josef Řetová 16
Kamenický Řetová 62
Tesařovi Řetová 121
Fišer Bohuslav Řetová 129
Help - Tomáš Teplý Ústí nad Orlicí II č. p. 112
Kadovi Řetová 192
Filipová Marie Řetová 26
Beranová Kateřina Řetová 182
Slaninovi Řetová 66
Kolářovi Řetová 191
Pirklovi Řetová 109
Víchová Řetová 111
Sedláčkovi Řetová 72
Benešovi Lubomír a Dana Řetová 45
Klička Václav Ústí nad Orlicí 1051
Jedlička Antonín Starosta
Mach Zdeněk Řetová 71
Felgr Jiří Řetová 30
Kubištovi Řetová 309
Kolářovi Praha 4
Šimek Zdeněk Řetová - pila

Šimková Jana

Řetová 99
Pávek Miroslav Ústí nad Orlicí 1213
Formánkovi Řetová 122
Klub Heligonkářů Řetová
Kolář Karel Libchavy
Korádo a. s. Česká Třebová 869
Kapounovi Řetová 196
Fišer Jan Česká Třebová 2021
Teltscherovi Řetová 311
Váňová Drahomíra Řetová 306
Kovářovi Řetová 181
Kovář Bohuslav - Elektroslužby Řetová 102
Dřevoeko s. r. o. Řetová 24


Obecní úřad tímto  mnohokrát děkuje všem dárcům.