Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Ceník zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku Obce Řetová

Řád pohřebiště Obce Řetová platný od 1.2.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

1.2.2019

 

Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 13.2.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řetová  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 5.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
   
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku ze vstupného 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
   
   
Nařízení obce č.1/2006 o stavební uzávěře a příslušná důvodová zpráva 15.12.2006
   
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách