Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

 

Rozpočet PRO ROK 2019        
Par Pol Příjmy v tis. Kč    
  1211 4800   DPH
  1111 2400   DPFO ze závislé činnosti
  1113 200   DPFO vybíraná srážkou podle zvl.sazby
  1112 50   DPFO z OSVČ
  1121 2000   DPPO
  1340 384   Poplatky za odpady
  1341 21,5   Poplatky ze psů
  1342 0,7   Pobytové poplatky
  1343 4   Poplatek z veř.prostranství
  1345 8   Poplatek z ubytovacích kapacit
  1361 9   Správní poplatky
  1381 30   daň z hazardních her
  1511 400   daň z nemovitostí
  4112 168,2   Dotace Pce kraj
  4116 27,5   ÚP 01 2019 JL,DK
2141   7,2   Vnitřní obchod
3392   2   Zájmová činnost v kultuře
3399   0   knihy Řetová
3412   3   Sportovní zařízení v majetku obce
3612   24   Bytové hospodářství
3613   7,2   Nebytové hospodářství
3632   170   Pohřebnictví
3639   50   Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722   20   Sběr a svoz komunálních odpadů
3723   20   Příjmy ze zpětného odběru
3725   40   Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745   4   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171   25   Činnost místní správy
6310   2   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330   20   penzijní připojištění 
Celkem příjmy   10897,3    
      Výdaje v tis. Kč  
1031     20 Pěstební činnost
2141     68 Vnitřní obchod
2143     22 Cestovní ruch
2212     135 Silnice
2219     535 Záležitosti pozemních komunikací j.n.
3119     1000 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.-neinvestiční příspěvek zřízené PO
3119     500 MŠ nová školka Řetová
3314     14 Činnosti knihovnické
3319     10 Záležitosti kultury j.n.
3330     200 Církev varhany
3341     5 Rozhlas a televize
3349     16 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.-zpravodaj
3392     100 Zájmová činnost v kultuře
3399     70 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.
3412     550 Sportovní zařízení v majetku obce
3419     175 neinvestiční dotace TJ Sokol+neinv.transfer 
1039     10 MS Lípovec Řetůvka
3543     8 Pomoc zdravotně postiženým
3612     15 Bytové hospodářství
3613     7 Nebytové hospodářství
3631     95 Veřejné osvětlení
3632     17,3 Pohřebnictví
3639     1758 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721     20 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722     450 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745     80 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5274     20 Podpora krizového řízení a nouzového plánování
5512     146 Požární ochrana - dobrovolná část
6112     833 Zastupitelstva obcí
6171     3845 Činnost místní správy
6310     13 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320     80 Pojištění vozidel
6330     20 Pojištění funkčně nespecifikované
6399     60 Ostatní finanční operace
Celkem výdaje     10897,30  
PŘÍJMY V KČ     10 897 300,00  
VÝDAJE V KČ   10 897 300,00  
ROZDÍL     0,00 vyrovnaný rozpočet r.2019