Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŘETOVÁ PRO ROK 2020      
Par Pol Příjmy v tis. Kč    
  1111 2870   Daně predikce 2019
  1112 60   Daně predikce 2019
  1113 200   Daně predikce 2020
  1121 2300   Daně predikce 2021
  1122 60   DPPO za obce-z přiznání 2019
  1211 5376   Daně predikce 2019
  1381 30   Daně predikce 2019
  1382 20   Daně predikce 2019
  1340 384   Poplatky za odpady
  1341 21,5   Poplatky ze psů
  1342 10   Pobytové poplatky
  1343 5   Poplatek z veř.prostranství
  1345 10   Poplatek z ubytovacích kapacit
  1361 5   Správní poplatky
  4112 186   Dotace Pce kraj
  4216 1041   Dotace inv.-Ministerstvo živ.prostř.
2141   7,2   Vnitřní obchod
3392   2   Zájmová činnost v kultuře
3412   3   Sportovní zařízení v majetku obce
3612   24   Bytové hospodářství
3613   7,2   Nebytové hospodářství
3639   55   Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722   20   Sběr a svoz komunálních odpadů
3723   20   Příjmy ze zpětného odběru
3725   40   Využívání a zneškodňování komun.odpadů
6171   15   Činnost místní správy
6310   1   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330   20   penzijní připojištění 
Celkem příjmy   12792,9    
      Výdaje v tis. Kč  
1031     20 Pěstební činnost
1039     10 MS Lípovec Řetůvka
2141     75 Vnitřní obchod
2143     25 Cestovní ruch
2212     450 Silnice
2219     535 Záležitosti pozemních komunikací j.n.
3119     700 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.-neinvestiční příspěvek zřízené PO
3119     100 MŠ nová školka Řetová
3314     14 Činnosti knihovnické
3319     10 Záležitosti kultury j.n.-kronika
3330     100 Církev varhany
3341     5 Rozhlas a televize
3349     21 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.-zpravodaj
3392     140 Zájmová činnost v kultuře
3399     70 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.
3412     305 Sportovní zařízení v majetku obce
3419     175 neinvestiční dotace TJ Sokol+neinv.transfer 
3543     10 Pomoc zdravotně postiženým
3612     185 Bytové hospodářství
3613     7 Nebytové hospodářství
3631     180 Veřejné osvětlení
3632     17 Pohřebnictví
3639     1300 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721     20 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722     510 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745     80 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5274     20 Podpora krizového řízení a nouzového plánování
5512     70 Požární ochrana - dobrovolná část
6112     860 Zastupitelstva obcí
6171     6608,9 Činnost místní správy
6310     10 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320     80 Penzijní spoření
6330     20 Pojištění funkčně nespecifikované
6399     60 Ostatní finanční operace
Celkem výdaje     12792,90  
PŘÍJMY V KČ     12 792,90  
VÝDAJE V KČ   12 792,90  
ROZDÍL     0,00 vyrovnaný rozpočet r.2020