Drobečková navigace

Úvod > Spolky a organizace > Farnost Řetová

Římskokatolická farnost Řetová

Stručná historie řetovského kostela

Chrám Páně v Řetové, zasvěcený sv. Máří Magdaleně, připomíná se v listině krále Václava II, již před rokem 1292. Kdy byl přesně vysvěcen, není známo. Byl bezpochyby dřevěný, jako jiné chrámy z tehdejších dob a stál na témže místě co nyní i se hřbitovem kolem.

Tato původní stavba věkem sešla, musel být vystavěn kostel nový, o tomto se však nedochovaly žádné zprávy. První zpráva o kostele je teprve z roku 1677 v účetní kostelní knize. Další zpráva o kostele uvádí, že v roce 1753 byl na spadnutí. Před úřední komisí byl uznán zbědovaný stav stavby a bylo doporučeno jej zbořit a vystavět nový důstojný chrám Páně zděný, což se také během dvou let stalo. Bylo to za ústeckého děkana Leopolda Mosbendra, jenž byl tehdy zdejším duchovním správcem. Kostel byl vysvěcen v roce 1755. Dříví na stavbu poskytl zádušní les, ruční a tažní práci dali přifaření a stavební vydání bylo vzato z kostelního jmění. Krytina byla šindelová a natřená červenou olejovou barvou.

Při zbořeném starém kostele byl ve zvonici zvon ulitý r. 1556 v Hradci Králové. Zvonu se říkalo "hrubý". Tento zvon ze staré zvonice byl sňat a zavěšen v nové věži. Za rok po vysvěcení kostela zakoupen byl malý zvonek zvaný "umíráček". Třetí zvon do nové věže byl zakoupen r. 1767. Byl to "klekánský" a zavěšen byl vedle zvonu "hrubého". Do velké lucerny zavěšen byl "poledníček" s označením B :M :V. V první světové válce byly z těchto zvonů tři zrekvírovány, pouze "hrubý" byl pro starobylost zachován. Zůstal osamocen až do roku 1927. Ze sbírky pořízeny byli dva nové zvony a 25. září 1927 vysvěceny.

Koncem 18. století zakoupila obec kostelní hodiny. Když se po čase porouchaly, dány byli na správu a poněvadž hodináři nechtěl nikdo zaplatit ponechal si je. Otvor nade dveřmi kostelními zel prázdnotou až do r. 1908 kdy se zakoupily nové hodiny od hodináře Morausa v Brně a 8. listopadu téhož roku posvěceny.

Na západní části při hřibitovní zdi vystavěna byla v letech 1831-1832 z kamene hřbitovní kaplička, jejíž šindelová střecha byla natřena červenou fermežovou barvou.

Zásluhou hudbymilovného rychtáře Josefa Jansy došlo ke stavbě varhan. Postavil je Jiří Spaniel, varhanář z Rokytnice. Počal na nich pracovati r. 1828, dokončeny byly r. 1831 a 22. listopadu téhož roku na sv. Cecílii se na nich poprvé hrála slavnostní hra učitelem Františkem Schlöglem. Od rekvizice cínových píšťal byly varhany ušetřeny. Číslo účtu na opravu těchto varhan je 241 649 03 99 / 0800  s variabilním symbolem 1 a uvedením osoby dárce.

Obraz nad hlavním oltářem Sv. Máří Magdaleny je namalován v r. 1842 od akademického malíře Josefa Rugelhana.

V r. 1942 dle fotografie byly sundány dva zvony a odvezeny pro vojenské účely. V r. 1954 byl kostel oplocen s podezdívkou hřbitova a v r. 1955 o poutní slavnosti byl posvěcen. Tentýž rok byly pořízeny zásluhou p. Koláře ze Řetové a z darů a sbírek farníků dva nové zvony a posvěceny byly na vánoce o půlnoční. Větší má jméno "Maria", menší umíráček má nápis "Řetová L. Pl. 1955". Podle  posledního zjištění v roce 2011 odbornou firmou je zapotřebí celková rekonstrukce zavěšení zvonů a jejich oprava, která si vyžádá nemalé finanční prostředky. V r. 1956 se dala nová železná okna a nové dveře ke vchodu do sakristie a kříž na hřbitově. Také se provedly úpravy postranních oltářů, vymalován byl vnitřek kostela, provedla se rekonstrukce elektrického osvětlení. Kostel byl v r. 1956 na posvícení znovu vysvěcen. Vše bylo provedeno za působení faráře Johna v Řetové.

V r. 1958 byly opraveny varhany varhanářem Egonem Siedlem. V r. 1957 se zabudovaly létací dveře u hlavního vchodu.

Pod vedením p. Františka Koláře byla v r. 1970 započata generální oprava střechy, věže, dlažby v kostele a hlavního schodiště se zábradlím před kostelem.

Věžní hodiny byly objednány nové z Vyškova u Brna a v r. 1976 je podnik zamontoval.

V r. 1990-91 byly zabudovány do kostela elektrická kamna.


ZvonVelký zvon

 Kostel v Řetové       farnost Řetováfarnost Řetová   farnost Řetováfarnost Řetová  farnost Řetová