Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Důležité informace > Elektronická komunikace s FÚ

Elektronická komunikace s finančními úřady

S využitím vlastní výpočetní techniky a připojením k síti Internet můžete uskutečnit daňová podání a vyplnit i daňové přiznání. Při vyplňování se údaje uvedené v daňovém přiznání, s využitím kontrolních mechanismů, ověří a po této operaci i odešlou na vámi určený místně příslušný finanční úřad.

 

Pro elektronická daňová podání můžete používat aplikaci EPO (elektronické podání pro daňovou správu), která je dostupná na internetových stránkách České daňové správy.

 

Tato daňová podání lze uskutečnit pomocí sítě Internet přímým připojením ke společnému technickému zařízení správce daně: online verze aplikace EPO, nebo nainstalováním aplikace EPO na vlastní personální počítač: offline verze aplikace EPO, tj. bez nutnosti stálého připojení k síti Internet.

 

Podrobné informace a doporučený postup pro zpracování daňového přiznání nebo jiné písemnosti v elektronické podobě pro daňovou správu prostřednictvím aplikace EPO (online i offline) můžete získat na internetových stránkách  České daňové správy http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm.

 

Další důležité a užitečné informace, spojené s daňovou problematikou, můžete získat na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.

 

 

 

Bližší informace k jednotlivým verzím aplikace EPO:

 

ONLINE verze aplikace EPO

Online verze aplikace EPO je provozována pomocí společného technického zařízení správce daně a je i pro takto uskutečněná podání elektronickou podatelnou.

 

Internetová elektronická adresa společného technického zařízení správců daně je http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/hlavni.htm. Zde naleznete, v příslušných odkazech, veškeré potřebné informace a to i včetně využití zaručeného elektronického podpisu. Při vyplňování daňového přiznání je program vybaven kontrolou vložených údajů, přičemž po volbě příslušné ikony pro kontrolu Vás program upozorní v Protokolu chyb na případné chyby, které je třeba opravit pro bezchybné podání. Výpis těchto chyb je současně zobrazen ve spodní části obrazovky daňového přiznání a po zvolení vybrané chyby se kurzor nastaví na místo chyby (je červeně označeno).

 

Zpracované nebo načtené daňové přiznání nebo jiné podání lze odeslat prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložit na disketu. Podání můžete učinit prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, nebo na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.  

V případě zvolení podání prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, jste vyzváni k podpisu datové zprávy, při odeslání prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně. Po odeslání prostřednictvím sítě Internet se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…..-potvrzeni.p7s“.

 Zvolíte-li podání na počítačové sestavě prostřednictvím datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, můžete tak učinit odesláním prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně nebo uložením na disketu. Po odeslání se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…..-potvrzeni.p7s“. Po uložení na disketu se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…...xml“. Po odeslání datové zprávy nebo po jejím uložení na disketu se zobrazí e-tiskopis příslušné písemnosti. Tento tiskopis je po vytisknutí, vyplnění a opatření podpisem oprávněné osoby způsobilý pro podání (doručení) správci daně ve smyslu § 40 odstavce 2 ZSDP.

 

OFFLINE  verze aplikace EPO

Offline verze aplikace EPO umožňuje i bez stálého připojení k síti Internet vyplnit daňové přiznání nebo napsat daňové podání. Instalace aplikace je dostupná ke "stažení" a nainstalování na vlastní personální počítač na internetových stránkách České daňové správy.

 

Offline verzi aplikace EPO můžete stáhnout po kliknutí na tento odkaz.

 

Dále již postupujte dle podrobných instrukcí. Instalace offline verze aplikace EPO je velmi jednoduchá, byť jeden z odkazů používá pojem „pro zkušené uživatele“. Offline verze aplikace EPO pracuje podobně jako aplikace přístupná online na internetových stránkách České daňové správy, tj. s potřebnou nápovědou a kontrolou vyplněných údajů.

Názorný příklad jak postupovat při instalaci aplikace naleznete v tomto dokumentu.