Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

 

Řetová vyhláška o poplatku za odpady v roce 2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady.pdf

Vyhláška 1_2021 o místním poplatku z pobytu.pdf

Vyhláška obce Řetová č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováíní komunálních odpadů

Vyhláška obce Řetová č.2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řetová

Ceník služeb poskytovaných Obcí Řetová

 

1.1.2023

1.1.2021

 

1.1.2021

Ceník zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku Obce Řetová 24.6.2020
Řád pohřebiště Obce Řetová platný od 1.2.2019 1.2.2019
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 10.2.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 13.2.2017
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řetová  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Řetová č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 5.7.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku ze vstupného 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020

Nařízení obce č.1/2006 o stavební uzávěře a příslušná důvodová zpráva

Provozní řád sběrného dvora.pdf

15.12.2006

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací