Projekt Základní školy a Mateřské školy Řetová

Název projektu: Podpora - rozvoj – rovnost

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005374

Trvání projektu: 1. září 2017 – 31. srpen 2019

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství. Všem žákům bude nabídnuta pomocná ruka při rozvoji v zájmových kroužcích a při zvýšené potřebě procvičování učiva. Umožní žákům rozvíjet motivaci k učení. Pro mateřskou školu bude přínosem zajištění personálu pro práci s malými dětmi, tím bude zajištěno ucelené fungování během školního roku. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a profesní podpora pedagogů. 

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

 

 

Menu

26. 8. Luděk

Zítra: Otakar

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

11. 8. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

032696