Projekt Základní školy a Mateřské školy Řetová

Název projektu: Podpora - rozvoj – rovnost

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005374

Trvání projektu: 1. září 2017 – 31. srpen 2019

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství. Všem žákům bude nabídnuta pomocná ruka při rozvoji v zájmových kroužcích a při zvýšené potřebě procvičování učiva. Umožní žákům rozvíjet motivaci k učení. Pro mateřskou školu bude přínosem zajištění personálu pro práci s malými dětmi, tím bude zajištěno ucelené fungování během školního roku. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a profesní podpora pedagogů. 

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

 

 

Menu

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

14. 6. Aktualizace jídelního lístku platného od 17. 6. do 21. 6. 2019

13. 6. Dopravní výchova

Fotografie

10. 6. Kladení věnců

Fotografie

7. 6.  Aktualizována sekce Aktuality

16. 5. Dny jinak

Fotografie

16. 5. Planetárium 

Fotografie

16. 5. Úklid Řetové a okolí

Fotografie

27. 4. Předškoláci v ŠD

Fotografie

27. 4. Předškoláci v ZŠ

Fotografie

27. 4. Policie v ZŠ

Fotografie

27. 4. Geomag

Fotografie

 

Návštěvnost stránek

032379