Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Řetová

Jméno a příjmení zákonného zástupce:        ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu : ………………………….……………………………………………………………………………

*telefonní číslo: ………………………………………… *e-mailová adresa: …………………………….……………..

Adresa pro doručení písemností: ………………………………………………………………………………….

 Datová schránka: ………………………………………

Podle ustanovení § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádám o přijetí k základnímu vzdělávání

v základní škole s názvem: Základní škola a Mateřská škola  Řetová

Jméno a příjmení dítěte:       ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu:          ……………………………………………………………………………

Datum narození:                   ……………………………………………………………………………

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

…………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………….. dne……………………. Podpis zákonného zástupce:…………………………………….

Datum doručení:………………………….. Registrační číslo:………………………..……………………………

Počet listů: …………………………………. Počet příloh: …………………………………………………………

(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.

 

 

* nepovinný údaj; vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení

 

Ke stažení zde.

Menu

17. 7. Martina

Zítra: Drahomíra

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

26. 6. Zemědělské družstvo

Fotografie

24. 6. Školní výlet

Fotografie

23. 6. Aktualizace jídelního lístku platného od 14. 6. do 28. 6. 2019

13. 6. Dopravní výchova

Fotografie

10. 6. Kladení věnců

Fotografie

7. 6.  Aktualizována sekce Aktuality

16. 5. Dny jinak

Fotografie

16. 5. Planetárium 

Fotografie

16. 5. Úklid Řetové a okolí

Fotografie

27. 4. Předškoláci v ŠD

Fotografie

27. 4. Předškoláci v ZŠ

Fotografie

27. 4. Policie v ZŠ

Fotografie

27. 4. Geomag

Fotografie

 

Návštěvnost stránek

032555