Základní škola a Mateřská škola Řetová
č. p. 162, 561 41 Řetová
tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky od školního roku 2019/2020

do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Řetová

Jméno a příjmení zákonného zástupce:        ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu

(popřípadě jiná adresa pro doručování):      ……………………………………………………………………………

*telefonní číslo: ………………………………………… *e-mailová adresa: …………………………….……………..

Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žádám o odklad povinné školní docházky

v základní škole s názvem: Základní škola a Mateřská škola  Řetová

Jméno a příjmení dítěte:                               ……………………………………………………………………………

Místo trvalého pobytu

(popřípadě jiná adresa pro doručování):      ……………………………………………………………………………

Datum narození:                                            ……………………………………………………………………………

Další informace: (údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy: o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; tyto další informace nemají vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí/nepřijetí, s výjimkou nespádového žáka, pokud by bylo zřejmé, že jeho přijetím by byl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

V …………………….. dne……………………. Podpis zákonného zástupce: ………………………………………….

Datum doručení:………………………….. Registrační číslo: ….…………………………………………………………

Počet listů: …………………………………. Počet příloh: ……………………………………………………………………

(např. doporučení školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa), příp. další s ohledem na individuální případ – soudní rozhodnutí apod.

 

 

* nepovinný údaj; vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení

Menu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

16. 9. Jídelní lístek platný od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019

16. 9. První školní týden

Fotografie

10. 9. Organizace školního roku - Vyučovací hodiny a přestávky

8. 9. Projekty EU - Šablony

8. 9. Rozvrh hodin

30. 8. Aktualizována sekce Aktuality

29. 8. Organizace školního roku

Návštěvnost stránek

032953