Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Vnitřní režim školy

Vnitřní režim školy

 

  1. Příprava na vyučování

1.1 - žák plní zadané domácí úkoly
1.2 - při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví
1.3 - žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu
1.4 - nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu

 

  1. Vyučování

2.1 – školní budova se otvírá pro  žáky v 6:40 hod. Vyučování  začíná v 7:40 hod. Odpolední vyučování začíná ve 12:50 hod. Žák je povinen chodit včas na vyučování.
2.2 - žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování
2.3 - dbá pokynů vyučujícího
2.4 - po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn                                                                                                                                              vyučujícího
2.5 - v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a  na sociálních zařízeních
2.6 - žáci mají během výuky vypnutý mobilní telefon („ zcela, nejen zvonění“)  a nepoužívají ani jiné nosiče dat

 

  1. Přestávky

3.1 - po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci
3.2 - uklidí své pracovní místo
3.3 - na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí a případně se řadí k odchodu
3.4 - o malých přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí, pokud není dovoleno jinak
3.5 - žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy
3.6 - žák si je vědom, že při porušením zákazu kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům
3.7 - při pobytu venku o hlavních přestávkách nesmějí žáci opustit vymezené prostory. Pro pobyt na školním hřišti u školy platí povinnost přezouvání

 

  1. Odchod ze školy, chování ve školní jídelně

4.1 - učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatně  a  na chodbách se žáci chovají     ukázněně
4.2. - za spořádaný odchod žáků do šatny, školní jídelny, ze školní jídelny a do školní družiny odpovídají pedagogové a vykonávají dohled nad žáky v těchto prostorách.
4.3 - za spořádaný odchod žáků do šatny a školní družiny (dále jako ŠD) odpovídají pedagogové
4.4 - žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením zaměstnanců školy
4.5 - v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo
4.6 - při jídle dodržují zásady slušného stolování, dbají pokynů dohlížejících pedagogických pracovníků, vedoucí školní jídelny a kuchařek, zaměstnanců školy
4.7 - po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle, odchází společně s pedagogem
4.8 - žákům je zakázáno vynášet jídlo z jídelny
4.9 - aktovky a svrchní oděv ponechávají žáci srovnané po dobu oběda v šatně

 

  1. Budova školy a její okolí

5.1 - žáci dbají na čistotu a pořádek ve škole a jejím okolí
5.2 - odpadky třídí a dávají do košů, venku nepoškozují keře a další zeleň
5.3 - žáci dodržují provozní řády

 

  1. Třídní služby

6.1 - třídní učitel určí služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy, šatny, atd.
6.2 - šatnáři odpovídají za uzamčení šatny
6.3 - třídní služba – dle zavedení třídního učitele - má na starosti mytí tabule, čistotu třídy…

Menu

5. 7. Cyril a Metoděj

Zítra: Mistr Jan Hus

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035891