Ceny obědů od 1. 10. 2017

I. Provozní řád školní jídelny

1)Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci školy a cizí strávníci.
2)Zařazení do kategorií- strávníci školní jídelny jsou zařazeni do příslušných kategorií (vyh,č. 107/ 2005 Sb., příloha č. 2 ) podle věku, který dosáhnou v příslušném školním roce ( do 31.8. ). Pro jednotlivé kategorie byla stanovena částka připadající na jeden oběd v rámci daného rozpětí.
3)
 kategorie          sazba za oběd            přesnídávka,svačinka          záloha
 MŠ 3-6let          19 Kč                          8 Kč+ 8Kč                         770 Kč 
        7-10let        23 Kč                          9 Kč+ 9Kč                         900 Kč
 ZŠ 7-10let         23 Kč                                                                      510 Kč 
      11-14let        25 Kč                                                                      550 Kč
 cizí strávníci      60 Kč                                                                      320 Kč 

4)Žáci a zaměstnanci školy mají nárok na 1 oběd denně za výše uvedené ceny jen v době své účasti ve vzdělávacím procesu a pokud stravu konzumují v provozovně –ve školní jídelně.    V době své nemoci, volna nebo dovolené se mohou stravovat pouze za cenu 60 Kč. Pouze 1. den nemoci mají žáci oběd za cenu pro jejich kategorii.

Vážení rodiče,
Stravné se platí na celý měsíc dopředu, nejpozději do 25. předchozího měsíce. Na bankovním příkazu vyplňte jako v.s. číslo, které vám přidělí vedoucí školní jídelny. Od 25.5.2018 nám nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji nedovoluje používat variabilní symbol shodný s rodným číslem dítěte. Neplaťte dohromady se školným.

 
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Odhlašování obědů každý všední den od 6.30 do 7.00 hod. na tel. č. 731 314 049.
Při nepřítomnosti dítěte nebo žáka se bude stravné počítat 1. den za cenu v příslušné kategorii, každý další neodhlášený oběd v případě nepřítomnosti dítěte nebo žáka, bude podle zákona účtován v plné ceně.
Je možné platit obědy zálohově: 
a) v hotovosti ve ŠJ ZŠ Řetová
b) platbou na účet č. 280380457/0300 k.s. 0307

Vedoucí ŠJ Alena Voleská

 

 

 

Menu

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

13. 10. Jídelní lístek platný od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019

1. 10. Kouzelník

Fotografie

1. 10. Aktualizována sekce Aktuality

16. 9. První školní týden

Fotografie

10. 9. Organizace školního roku - Vyučovací hodiny a přestávky

8. 9. Projekty EU - Šablony

8. 9. Rozvrh hodin

29. 8. Organizace školního roku

Návštěvnost stránek

033165