Vyučovací hodiny a přestávky

 

Vyučovací hodiny

Přestávky

 

     7:20    -  7:40

     7:40    -  8:25

     8:25    -  8:35

     8:35    -  9:20 

     9:20    -  9:40

     9:40    -  10:25

     10:25  -  10:35

     10:35  -  11:20

     11:20  -  11:30

     11:30  -  12:15

     12:15  -  12:50

     12:20  -  13:05

     13:35  -  13:45

 

 

     Odpolední výuka 12:50 - 13:35 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Řetová

č. p. 162, 561 41 Řetová

tel. 465 585 111, e-mail:zs.retova@tiscali.cz, IČO 70972150

 

Úprava zvonění

/vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky/

Na základě schválených změn ve znění vyhlášky č.256/2012 Sb., která nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012, došlo k úpravě délky některých přestávek a zvonění v dopoledním i odpoledním vyučování. Bylo přihlédnuto k základním fyziologickým potřebám žáků a k důvodům hodných zvláštního zřetele:

- dojíždění žáků /dopravní obslužnost před i po vyučováním/

- stravování v klidném prostředí

- návštěva zájmových kroužků, ZUŠ, sportovních oddílů během odpoledních hodin v okolních městech

 

V Řetové dne 1. 9. 2017

                                                                    Mgr. Hana Fučíková, ředitel školy

Menu

26. 8. Luděk

Zítra: Otakar

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

11. 8. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

032696