Drobečková navigace

Úvod > Historie

 

Historie školy

 

     Přesný rok vzniku školy v Řetové není s určitostí znám. První zmínka o ní pochází z roku 1669 z účetní kostelní knihy. Škola však zřejmě existovala již před tímto rokem. Nejstarší školní stavení stávalo ve středu obce u kostela a fary. Během let bylo postaveno několik dalších budov, které postupně chátraly a byly zbořeny. Vyučovalo se také mimo školní budovy. V pronajatých světnicích chalup č.p. 51 a č.p. 118.

     Budova školy č.p. 48 /dnešní MŠ/ se začala stavět na tzv. zádušní zahradě. Měla v poschodí 2 učebny, v přízemí byt pro učitele a pomocníka. Dokončena byla v roce 1853. Náklad byl 12 000 zlatých. Po zahájení vyučování v „nové“ budově č.p. 162 zde vznikla obecní úřadovna, Kampelička a kancelář s bytem.

     Škola byla dvojtřídní, v roce 1884 byla rozšířena na trojtřídku, v roce 1912 na čtyři třídy, což trvalo do roku 1921, kdy se pro malý počet žactva změnila opět na dvojtřídní.

     Od roku 1982 /po náročné přestavbě / se v budově č.p. 48 vyučovala

2., 3. a 4. třída. V roce 1996 se do této budovy přestěhovala mateřská škola.

     Budova školy č.p. 162 / nynější ZŠ / byla postavena u silnice. Vyučovat se v ní začalo 16. září 1911. Náklady na její stavbu byly 90 923,75 K. V roce 1922 se ve škole zapsalo 39 dětí a v roce 1934 byl při škole zřízen kurz „Pro mládež školou odrostlou“. V roce 1938 byla do řetovské školy přestěhována měšťanská škola z Hylvát a tento stav trval po celou dobu války. Po válce přibývalo žáků, do Řetové chodily děti z Přívratu i Řetůvky a škola byla postupně rozšířena na osmitřídku, v mezidobí měla škola i devět tříd.

     I tato budova po čase prošla rekonstrukcí a to v roce 1956. Vyučovala se zde 5. – 9. třída. V roce 1978 se začalo vařit v nové školní jídelně.

     Zásadní změna nastala po roce 1996. Rozhodnutím ministerstva školství ze dne 23. 5. 1996 nebyla řetovské škole udělena výjimka a proto byl zrušen II. stupeň. Od 1. září 1996 je tato škola vedena jako neúplná škola s 1. až 5. ročníkem ve třech třídách, později ve dvou třídách.

     31. 12. 2002 došlo ke spojení řetovské základní školy, mateřské školy a školní jídelny do integrovaného školního zařízení.

     Od 1.6.2006 škola změnila název na Základní škola a Mateřská škola Řetová.

     Mateřská škola se v obci objevila v roce 1938 a zakrátko byla zrušena. Nově byla zřízena v roce 1951 v budově č.p. 152. Byla však opět zrušena pro nezájem rodičů. V roce 1962 se otevřela mateřská škola v adaptované budově fary a chodilo do ní přes dvacet dětí. Také se uvažovalo o stavbě nové budovy. Rada místního národního výboru se však rozhodla novou mateřskou školku nestavět. V roce 1996 se MŠ přestěhovala do budovy č.p. 48.

 

 

 

 

 

 

Menu

27. 1. Ingrid

Zítra: Otýlie

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

25. 1. Jídelní lístek platný od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020

13. 1. Rozvrh hodin po dobu plaveckého výcviku

8. 1. Knihovna v ZŠ

Fotografie

8. 1. Olomouc

Fotografie

6. 1. Aktualizována sekce Aktuality

20. 12. Volná pracovní místa

17. 12. Mikuláš

Fotografie

9. 12. Advent

Fotografie

9. 12. Rytmická show

Fotografie

8. 11. Bezpečný pes

Fotografie

 

Návštěvnost stránek

033779