Drobečková navigace

Úvod > Historie

 

Historie školy

 

     Přesný rok vzniku školy v Řetové není s určitostí znám. První zmínka o ní pochází z roku 1669 z účetní kostelní knihy. Škola však zřejmě existovala již před tímto rokem. Nejstarší školní stavení stávalo ve středu obce u kostela a fary. Během let bylo postaveno několik dalších budov, které postupně chátraly a byly zbořeny. Vyučovalo se také mimo školní budovy. V pronajatých světnicích chalup č.p. 51 a č.p. 118.

     Budova školy č.p. 48 /dnešní MŠ/ se začala stavět na tzv. zádušní zahradě. Měla v poschodí 2 učebny, v přízemí byt pro učitele a pomocníka. Dokončena byla v roce 1853. Náklad byl 12 000 zlatých. Po zahájení vyučování v „nové“ budově č.p. 162 zde vznikla obecní úřadovna, Kampelička a kancelář s bytem.

     Škola byla dvojtřídní, v roce 1884 byla rozšířena na trojtřídku, v roce 1912 na čtyři třídy, což trvalo do roku 1921, kdy se pro malý počet žactva změnila opět na dvojtřídní.

     Od roku 1982 /po náročné přestavbě / se v budově č.p. 48 vyučovala

2., 3. a 4. třída. V roce 1996 se do této budovy přestěhovala mateřská škola.

     Budova školy č.p. 162 / nynější ZŠ / byla postavena u silnice. Vyučovat se v ní začalo 16. září 1911. Náklady na její stavbu byly 90 923,75 K. V roce 1922 se ve škole zapsalo 39 dětí a v roce 1934 byl při škole zřízen kurz „Pro mládež školou odrostlou“. V roce 1938 byla do řetovské školy přestěhována měšťanská škola z Hylvát a tento stav trval po celou dobu války. Po válce přibývalo žáků, do Řetové chodily děti z Přívratu i Řetůvky a škola byla postupně rozšířena na osmitřídku, v mezidobí měla škola i devět tříd.

     I tato budova po čase prošla rekonstrukcí a to v roce 1956. Vyučovala se zde 5. – 9. třída. V roce 1978 se začalo vařit v nové školní jídelně.

     Zásadní změna nastala po roce 1996. Rozhodnutím ministerstva školství ze dne 23. 5. 1996 nebyla řetovské škole udělena výjimka a proto byl zrušen II. stupeň. Od 1. září 1996 je tato škola vedena jako neúplná škola s 1. až 5. ročníkem ve třech třídách, později ve dvou třídách.

     31. 12. 2002 došlo ke spojení řetovské základní školy, mateřské školy a školní jídelny do integrovaného školního zařízení.

     Od 1.6.2006 škola změnila název na Základní škola a Mateřská škola Řetová.

     Mateřská škola se v obci objevila v roce 1938 a zakrátko byla zrušena. Nově byla zřízena v roce 1951 v budově č.p. 152. Byla však opět zrušena pro nezájem rodičů. V roce 1962 se otevřela mateřská škola v adaptované budově fary a chodilo do ní přes dvacet dětí. Také se uvažovalo o stavbě nové budovy. Rada místního národního výboru se však rozhodla novou mateřskou školku nestavět. V roce 1996 se MŠ přestěhovala do budovy č.p. 48.

 

 

 

 

 

 

Menu

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Řetová

29. 6. Jídelní lístek platný od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

3. 6. Aktualizována sekce Aktuality

Návštěvnost stránek

035940