Aktuality

Na této stránce Vás budeme průběžně informovat o akcích a činnostech našeho sboru. 

 

https://www.facebook.com/330405980310579/photos/ms.c.eJxFk9mNRTEIQzsasRP6b2zyjOL7mSMwYIKajEuHjZyWsT8FcE0Lk5NOcLIz9BC4AdQ8EIIUOwQDoIxIX5AECY0ogvn1Ec2ICqRIEBRS~;IvYlCJotN7DTrsRkf3A7eCnYULQAMoqU0jxN0vIipYT9AJ9QGFh2LPwNv4TlW4CjH8beWAtFFoY7gtY1lejqOGzgFV2cz4fSIBD0RSkJDtd14WuR54FHK62rLNsr4ZTozfCvoheEATYy13xAycWCMGm0PWYBVx2rslFky~_4ET7DCDVEZBFsWf6xNF3gBKvR1AgFKCFIgE~;0Pq6GHfaR~_Nolz~_SEQT40KBsRyTXkjm8c~;0oAxNtcCQ4ouf0S9HHm9VEqSKHJtZ~;O~_OkKZ~_qHZ1q2ZVUIDoBQ1AH0q7I~;SNl6BdZwnXwgDVWCEbkaTY3WX8rdKAH6UJpcB7NocpaDzSnPowY3F~;1m6T3CqA~_cBfIPrQX1kQ~-~-.bps.a.1209303079087527.1073741878.330405980310579/1209307429087092/?type=3&theater

 

 

 

Sbor  dobrovolných  hasičů Vysoké Mýto

Pořádá 11. ročník  soutěže v kategorii mladších a starších žáků 

Disciplíny:

 

  • Ø Štafeta CTIF na 400m s překážkami
  • Ø Štafeta 4x60m s překážkami
  • Ø Štafeta požárních dvojic
  • Ø Požární útok CTIF ( pouze starší žáci )

Kategorie: mladší a starší žáci

Termín konání: sobota 3. 5. 2014 

Místo konání: Hasičský stadion ve Vysokém Mýtě

Propozice:

¨            štafeta CTIF na 400m s překážkami bude probíhat na 2 škvárových drahách, časomíra elektronická se zobrazením dosaženého času na tabuli- 2 pokusy

¨            štafeta 4x60m s překážkami – mohou startovat dvě 4 členné štafety z jednoho kolektivu, probíhat bude na dvou škvárových drahách, časomíra elektronická se zobrazením dosaženého času na tabuli – 1 pokus

¨            štafeta požárních dvojic – celé družstvo najednou na travnatém povrchu, časomíra stopky – 1 pokus

¨            útok CTIF – na travnatém povrchu, časomíra stopky – 2 pokusy

Jednotlivé štafety budou na sebe po skončení navazovat, disciplína „Požární útok CTIF“ bude jednotlivými družstvy plněna průběžně.

Disciplíny budou probíhat podle platných směrnic pro celoroční činnost kolektivů Mladých hasičů. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu vzhledem k počasí a okolnostem tak, aby byla zajištěna bezpečnost soutěžících.

Časový harmonogram:

7.15 – 8.00

Prezentace soutěžních kolektivů

8.10

Porada vedoucích a rozhodčích

8.30

Zahájení disciplín

Ukončení soutěže v cca 14,00

 

 

Přihlášky a startovné:

Lipavský Aleš, mobil: 724 263 984,  email: alesak@centrum.cz 

Uzávěrka přihlášek bude 25.4.2014. Z kapacitních důvodů je stanoven maximální počet zúčastněných soutěžních kolektivů (30 kolektivů) a po naplnění tohoto počtu nebude možné zařadit ostatní soutěžní kolektivy do soutěže. Startovné 150 Kč za kolektiv.

Každé přihlášené družstvo s sebou přiveze minimálně jednoho  rozhodčího. Jméno rozhodčího musí být nahlášeno při přihlášení družstva do soutěže.

Před každým pokusem má rozhodčí právo zkontrolovat věk soutěžících dle platných průkazů.

Příjezd:

Hasičský stadion v areálu autodromu ve Vysokém Mýtě. Příjezd po státní silnici I/35, u čerpací stanice ve směru od Litomyšle odbočit vpravo, ve směru od Hradce Králové a  města vlevo. Příjezd bude značen šipkami.

Občerstvení:

Po celou dobu soutěže bude zajištěno občerstvení.

Propozice je ke stažení níže

 

propozice_stafety__2014.doc

 

Zásahy | Pardubický kraj

 Profesionální hasiči z Ústí nad Orlicí a dále dobrovolní hasiči z Horní Sloupnice, Řetové a Ústí nad Orlicí zasahovali u požáru v Řetové. Požár samostatně stojící garáže způsobila nedbalost majitele při sváření. Majitel ale stačil ještě před příjezdem jednotek hasičů z garáže odstranit tlakovou lahev, která by v případě ponechání v samotném ohnisku hoření mohla způsobit i explozi.
Při příjezdu jednotek na místo byla již celá garáž v plamenech. Hasiči požár dostali pod kontrolu v 17.12 hodin a zcela ho zlikvidovali v 18 hodin. Plameny zničily majetek ve výši 200 tisíc korun. Vyšetřovatel hasičů řešil nedbalost blokovou pokutou na místě.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí

HZS Pardubického kraje

http://orlicky.denik.cz/pozary/garaz-lehla-popelem-skoda-je-dve-ste-tisic-20140313.html

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2013 zastupitelstvo obce rozhodlo, že budou v budově hasičské zbrojnice provedeny stavební úpravy tak, aby zde bylo umožněno výjezdové jednotce mít uloženo všechno vybavení včetně vysílaček, aby zde vzniklo sociální zázemí  i se sprchou pro jednotku a celé SDH včetně oddílu mladých hasičů a zvlášť aby byly uloženy všechny potřeby pro požární sport.

S přestavbou se začalo na jaře. Hasiči prostory vyklidili a že tam bylo věcí....... Obecními zaměstnanci a částečně brigádnicky byly provedeny bourací práce. Nad rámec plánovaných prací bylo nutné vykopat beton na celé podlaze, byly vykopány základy pro zdi a odpady, odstraněn byl povrch stropu v budoucí šatně, vybourány byly otvory pro dveře. Při stavbě díky několikaletému vypouštění dešťových vod vedle budovy na trávu se rozpadnul základ budovy v rohu, takže  musel být znovu udělán roh základu budovy. Potom nastoupila firma M+P Bohunkovi a vybetonovala základy včetně rozsypaného rohu, vybourán byl  otvor pro dveře, firma Lubomíra Jansy dodala a usadila dvoje dveře - venkovní a vevnitř ze šatny do garáže a okno z šatny.  M+P Bohunkovi  postavili  příčky, nainstalovali odpady v budově. Brigádně pan Martin Hanousek s pomocníky zapojil vodu do prostor sociálního zařízení.  M+P Bohunkovi   vybetonovali a odizolovali podlahu. Poté firma Eliáš elektro zhotovila veškeré elektroinstalace v prostorách šatny a soc.zařízení.  M+P Bohunkovi zhotovili v prostorách omítky. Dále brigádně hasiči zateplili strop v šatně dodaným polystyrénem a OSB deskami.  

Pak přišlo na řadu zakopání jímky na odpad za pomoci bagru a zakopání odvodvodu dešťových vod z budovy a silnice pod povrchem přímo do potoka tak, aby nedocházelo k podmáčení budovy. Současně bylo zakopáno i uzemění hromosvodu a byl opraven aby byl funkční, což už dlouho nebyl. Odpady byly zapojeny do jímky 3 m3.

No a tak jsme se postupnými kroky dostali k finalizaci, tj zhotovení obkladů stěn v soc. zařízení, zhotovení dlažby všude a zapojení WC, pisoáru, sprchy a umyvadla, instalace přímotopů, průtokového ohřívače a světel, instalace všech baterií.

V mezičase nám nepozorný řidič naboural hasičárnu, ale díky pohotovosti pana Pavláska se ho podařilo chytit , zajistit všechny potřebné doklady a prostřednictvím pojišťovny nám byly uhrazeny náklady na opravu střechy a žlabů.

Teď už prostory čekají na vymalování a smělě doufám budou dlouhou dobu sloužit SDH i mladým hasičům k jejich spokojenosti. 

Fotodokumentace bude umistěna ve fotogalerii. Můžete posoudit, jak se práce povedla.

Hana Šafářová starostka

 

 

 

Krizový manuál pro obce  

Následující dva odkazy obsahují povodňovou pomoc a krizovou povodňovou mapu.

Povodňová pomoc

 

Krizová povodňová mapa 

 

Od 26.7.2013 je vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Pro fyzické osoby platí:v lesních porostech a 50 metrů od nich, v suchých travních porostech a plochách zemědělských kultur, u skladů sena a slámy zákaz :

rozdělávat nebo udtžovat oheň, kouřit, odhazovat hořící a doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a obdobné předměty, odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům a vjíždět motorovým vozidlem na lesní a polní cesty a suché travní porosty.

 

 

 

 

 

TFA Andrlův Chlum 2008
27.04.2008, 18:57 PAK | Autor: Václav Porkát

Dne 26. dubna 2008 se na rozhledně Andrlův Chlum v Ústí nad Orlicí konal 1. ročník soutěže TFA – nejtvrdší hasič přežívá. Sjelo se sem celkem 49 profesionálních i dobrovolných hasičů z celé republiky, kteří se přesvědčili, kde jsou hranice lidských možností.
Soutěžící nejnáročnější soutěže museli po startu uchopit dvě nezavodněná vedení „B“ i s proudnicemi, poté je museli rozvinout na vzdálenost přibližně 50 m, kde proudnice odložili na metu. Dále obouručním šestikilovým kladivem provedli 60 úderů do konstrukce „hammer boxu“ střídavě nahoru a dolů. Následně překonali dvoumetrovou bariéru a transportovali po čtyřicetimetrové dráze 80 kg těžkou figurínu (úchopem obouruč zezadu – tzv. Raitekův úchop). Na dalším stanovišti vzali dva 20kg barely a přenesli je na vzdálenost 20m do vyznačeného prostoru. A aby toho nebylo skutečně málo, tak nakonec museli vyběhnout 183 schodů rozhledny Andrlův Chlum (asi 12.NP), kde se nacházel cíl této náročné soutěže. To vše v těžkém zásahové obleku a s dýchacím přístrojem na zádech a maskou na obličeji.
Soutěž byla pojata jako modifikace disciplín TFA (jedná se o simulaci zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje).

Nejlepším a nejsilnějším profesionálním hasičem do 40 let se stal Lukáš Novák z HZS Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, který všechny tyto náročné disciplíny zvládl v čase 138,47 sekundy. Za 155 sekund se podařilo doběhnout do cíle Milanu Pařilovi z Jihlavy a bronz si odnesl s krásným časem 156,70 sekundy Tomáš Lehký z HZS Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí.

V kategorii nad 40 let se mezi profesionálními hasiči na první příčce umístil Michal Valenta z Prahy s časem 232,15 sekundy, druhou příčku obsadil Jaroslav Čermák z HZS Pardubického kraje, územního odboru Svitavy s časem 243,17 sekundy.

Mezi dobrovolnými hasiči do 40 let první příčku s časem 166,10 sekundy obsadil Václav Janů z Babic, druhý byl Martin Bohunek z Řetové s časem 172,70 sekundy a třetí místo si zaslouží Jiří Bauer ze Sloupnice, který dokončil soutěž s časem 178,17 sekundy.

V kategorii dobrovolných hasičů nad 40 let byl nejlepší Petr Jokeš z podniku Iveco s časem 224,35 sekundy, druhý byl Miroslav Křivohlávek z Letohradu a třetí skončil Leoš Kovář z České Třebové.

Všichni soutěžící předvedli úctyhodné výkony a divákům tak dokázali, že jsou to muži na pravých místech.

Info: Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

 Foto: Helena Görnerová – www.helenag.cz 

 

Dne 6.4.2013 v 19:15 JSDH Řetová zásah na hořící chatku na Mandlu.

 

  

 

 

 

Byly postaveny zdi