Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Sčítání lidu pokyny pro občany

Sčítání lidu pokyny pro občanyoznameni_obce_00279447.pdf

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky
přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu