Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Sčítání lidí, domů a bytů

Sčítání lidí, domů a bytůSčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. K dnešnímu dni se prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře sečetlo více než čtyři miliony obyvatel. Zájem lidí o online sčítání se na úrovni jednotlivých obcí, okresů a krajů liší. Podívat se na aktivitu obyvatel jednotlivých krajů se můžete zde.
Sčítání je z pohledu obcí zcela jedinečným zdrojem dat o obyvatelstvu, jeho struktuře, podmínkách bydlení či ekonomické aktivity. Tyto údaje jsou zcela zdarma k dispozici pro realizaci rozvojových programů a projektů obcí. Jedná se o jednu z velmi mála oficiálních statistik dostupných v tak vysokém územním detailu. Doplním, že ukazatel o počtu obyvatel obce, který právě vychází ze sčítání, má po každoroční aktualizaci počtem narozených, zemřelých a údaji o stěhování přímý vliv na výpočet podílu obcí na výnosech v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní.
Je proto v našem společném zajmu, aby všechny domácnosti vyplnily a odevzdaly sčítací formulář. V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30. 3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11. 5. 2021. Je to velmi jednoduché, rychlé a bezpečné. Rád bych Vás požádal o spolupráci při informování Vašich obyvatel. V příloze tohoto dopisu zasíláme aktualizovanou informaci pro občany, kterou jste původně obdrželi před začátkem sčítání a informační leták, který budeme distribuovat příští týden domácnostem.
Prosím Vás o jejich zveřejnění způsobem, který je u Vás obvyklý - na webu a sociálních sítích obce, v místních zpravodajích, případně odvysílání informace v obecním rozhlase nebo i prostřednictvím místního televizního vysílání. Současně si Vás dovoluji požádat o neformální podporu online sečtení při kontaktech s obyvateli, a to s ohledem na současnou epidemickou situaci a vyšší kvalitu takto sebraných dat.
Pokud se někdo nesečte online, bude od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplňovat listinný formulář. Od 14. 4. 2021 začne distribuce oznámení s termínem, kdy bude těmto domácnostem formulář doručen. Samotné formuláře začnou sčítací komisaři doručovat od 17. 4. 2021. Vyzvednout si formulář bude také možné na kontaktních místech sčítání zřízených na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Jména a čísla průkazů sčítacích komisařů, seznam sčítacích obvodů v obci a adresy kontaktních míst bude možné zjistit a případně i vytisknout na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Všichni občané a cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, budou mít i po obdržení listinného formuláře stále možnost se jednoduše a bezpečně sečíst prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci pod názvem „Sčítání21“ v Google Play i App Store.
Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete také navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Kontaktního centra sčítání 253 253 683.